Pressreader

Pressreader

Kople deg opp på biblioteket sitt trådlause nett, og få tilgong til ei stor mengde digitale aviser og tidsskrift ved å gå inn på pressreader.com eller opne appen “Pressreader”. Du kan lese heime i ei veke før du må komme innom og kople deg opp på nytt.

Me har for tida litt ustabilt trådlaust nett i biblioteket, men prøv gjerne å kople deg opp!

Finn nettverket VTFK_gjest.

Registrer ein brukar.

Bruk koden du får på SMS.

OBS! Ta vare på koden, den må du bruke dei neste 30 dagane, dersom du blir beden om å logge deg på nettverket på nytt. Etter 30 dagar må du registrere deg som brukar på nytt.

Translate »