apr
2
tor
Advokatvakten
apr 2@17:30-18:30

Advokatvakten er eit tilbod du finn fleire plassar i landet, og no også på Bø bibliotek! Her kan du møte opp og få opp til 30 minutt gratis konsultasjon av medlemmar av Advokatforeningen. Møt opp på biblioteket og få konsultasjon med Advokatene Kåsa & Nilsen som held til i Bø.
Advokatvakten hjelper deg med å svare på juridiske spørsmål, samt avklare om du har ein sak du burde gå vidare med eller ikkje. Statistikk viser at svært mange får avklart det juridiske spørsmålet sitt gjennom eit besøk hos Advokatvakten. Ei undersøking frå Advokatvakten i Oslo synde at ca. 70 prosent av brukarane fekk saken sin løst der og da.
Dei som ynskjer bistand må møte opp seinast kl. 17.30. Dersom det ikkje har møtt opp nokon innan dette tidspunktet vert advokatvakten avslutta tidligare.

Translate »